Xin thông báo với các bạn về việc ra mắt thế giới 3 của trò chơi Đế Chế - Trò chơi chiến thuật trực tuyến tại http://deche.vn/
Dự kiến khởi tạo : 09/07/2009 (Thứ năm)

Các tính năng của Thế giớ 3 :

- Thu nhặt tài nguyên - nhanh hơn 2 lần
- Công trình được xây - nhanh hơn 2 lần
- Đơn vị lính được huân luyện - nhanh hơn 2 lần
- Thời gian bảo vệ kéo dài 48 giờ ( không phải 72h như bình thường)
- Thời gia kéo dài : 3 tháng