I - What should I do in the beginning?

I - Khi bắt đầu chơi tôi cần làm gì ?


Bạn có thể xây dựng cách dùng binh độc đáo của riêng bạn để giành chiến thắng trong KhanWar. Mặc dù vậy, chúng tôi cảm thấy cần phải thông báo cho bạn biết về một số khía cạnh quan trọng nhất mà nếu không có nó sẽ khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn để bắt đầu trò chơi và bảo vệ Lâu Đài của bạn từ các cuộc tấn công của người chơi khác với một đạo quân hùng hậu.

Trong khi bạn ở cấp độ 0, không có ai có thể tấn công bạn. Do đó, tốt nhất là bạn nên tận dụng lợi thế này để xây dựng tất cả các loại mỏ trước. Và ở cấp độ tiếp theo, bạn nên bắt đầu xây dựng Hầm Chứa. Trong Hầm Chứa là tài nguyên ẩn, không thể bị đánh cắp, ngay cả nếu có ai đó tấn công bạn. Hầm chứa ở cấp độ 10, bạn có thể cất giấu đến 1500 mỗi loại tài nguyên. Do đó tốt nhất bạn nên nâng cấp Hầm Chứa tối đa. Bằng cách đó một cuộc tấn công sẽ không gây tổn hại cho bạn, vì không có gì sẽ bị đánh cắp.

Khi xây dựng đội quân của bạn, bạn phải tìm hiểu những khác biệt giữa các loại lính. Giáo binh chống Kỵ binh tốt hơn Kiếm sĩ, Kiếm sĩ chống Giáo binh nhưng lại là mục tiêu "ngon lành" cho Cung thủ. Trò chơi Khanwars là dựa trên các lựa chọn tối ưu và sự kết hợp tốt nhất giữa các loại quân. Đừng quên các loại Cung thủ, họ không nhiều sinh lực, nhưng họ gây rất nhiều thiệt hại cho đối phương và được bảo vệ bởi các Kỵ sĩ và Bộ binh của bạn. Do đó, để hạ được những loại Cung thủ này, kẻ thù của bạn sẽ phải chạm trán với với rất nhiều khó khăn.

Đừng sợ những xe cơ giới khi bắt đầu trận chiến. Bởi vì chúng không thể hạ những công trình của bạn nếu nó chưa đạt đến cấp độ 5. Vì vậy, bạn không cần chú ý khi một vài người chơi mạnh hơn đe dọa bạn với những chiếc Đẩu Thạch Cơ.


II - How can I gain experience?
II - Làm thế nào tôi có thể thu được điểm kinh nghiệm?


1. Từ những công trình xây dựng – chúng cung cấp cho bạn điểm kinh nghiệm, bằng tổng chi tiêu của các tài nguyên cho việc xây dựng cấp độ hiện tại (các điểm thưởng từ việc học những kỹ năng cũng được thêm vào ở đây). Những kinh nghiệm thu được khi bắt đầu xây dựng.

2. Từ nâng cấp (cải tiến) các loại lính - chúng cung cấp cho bạn điểm kinh nghiệm, bằng tổng chi tiêu của tất cả các tài nguyên cho mức độ nâng cấp hiện tại . Những kinh nghiệm đạt được khi các quá trình nâng cấp được hoàn tất.

3. Từ các loại lính - nó cũng cho bạn điểm kinh nghiệm, bằng 1 / 3 (một phần ba) của tổng chi tiêu của các tài nguyên cho việc đào tạo chúng ( các điểm thưởng từ việc học kỹ năng cũng được thêm vào ở đây).

4. Từ việc phá huỷ 1 công trình, chiếm được 1 lâu đài, "Hôi của". Ngoại trừ việc chữa thương trong một trận chiến (bằng cách sử dụng Mục sư hay Thầy tu) thì bạn không có kinh nghiệm thu được, thậm chí nếu có một số binh lính được chữa bệnh trong trận chiến hoặc thu thập chiến lợi phẩm.

5. Từ việc quân lính đối phương đào tẩu. Nguyên do mức độ tinh thần chiến đấu giảm - Quân lính bỏ trốn của bạn không cho bạn điểm điểm kinh nghiệm, họ cũng không lấy được tài nguyên gì và cả Nhà quý tộc khi bỏ trốn họ cũng không gia tăng hoặc giảm đi điểm Trung thành của Lâu đài. Việc Do thám cũng không cung cấp cho bạn điểm kinh nghiệm. Mất đi Thiên lý mã trong 1 trận chiến cũng không cho bạn kinh nghiệm và không để lại tài nguyên cho việc thu thập. Vì vậy, bạn muốn cắt giảm số lượng một phần đội quân của bạn và muốn không cho bất cứ ai được điểm kinh nghiệm thì Do thám là một giải pháp tối ưu.


Xem chi tiet tai
Nguồn : forum.khanwars.vn/index.php?showtopic=15