Sau 1 thời gian tìm tòi học hỏi cùng bao nhiêu xương máu , nay xin chia sẻ với a e một số kinh nghiệm kill medusa :

- pt : 2cb , 1buff , 2bard , 2TS và 1 wiz (thiếu TS thì đánh 2 wiz cũng tạm)
- cb chỉ cbc/pbc cho wiz buff ps mà không shl - đỡ shock dam mà ngỏm pt
- PS đánh phải khéo , ru ngủ nó liên tọi , cản nó hoá đá ... - cái này thì mình chưa đủ trình nên không dám bàn nhiều
- PS và wiz chọn vị trí hợp lý để medusa không bem lan tới cb và bard buff
nhất là lúc cbc/pbc lại , cần cho di chuyển hợp lý

Vậy thôi , chúc anh em săn boss vui vẻ sớm max 100