Phần thưởng của Q Title gồm có :
Chuỗi Q 95 : 10% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng
Chuỗi Q 100 : 15% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng

Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 95:


----========----
Nhiệm vụ thứ 1
----========----

Bài kiểm tra
Npc :
Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm :
Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratcherd . bạn sẽ đc dịch chuyển đến đấu trường Trường An hoặc Colosseum

Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật , bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'( bọn lính này không có pk2 đâu, nên wiz va rogue cứ tàng hình đợi 10 phút là xong, ko phải làm gì cả)

Khi hết h , bạn sẽ đc dịch chuyển về Trường An hoặc Const , báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratcherd)


----========----
Nhiệm vụ thứ 2
----========----

Nguyên liệu của đơn duợc
Npc :
Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm : Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh đối với Asia
Nói chuyện với phù thủy sunset với EU( mặc dù trong nhiệm vụ chỉ dẫn đễn chỗ thầy mo Tố Ninh, nhưng thực ra là đến chỗ phù thủy sunset ngày gần constan)----========----
Nhiệm vụ thứ 3
----========----

Chuông của quái vật tượng đá :
Npc :
Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Xuống tầng 2 lăng mộ TTH , giết 2 con sư tử đá để lấy chiếc chuông . Về báo cáo lại với Đinh Tuệ Hòa Thượng ( Trường An )----========----
Nhiệm vụ thứ 4
----========----

Vỏ bọc của linh hồn
Npc : Đinh Tuệ Hòa Thượng ( Trường An )
Cách làm : Bạn sẽ đc 1 chiếc chuông vàng vào ô vật phẩm
Đến phía Nam lăng mộ TTH (Tọa độ X: 7175 Y: 309, ở khu nghĩa địa) và ấn vào chiếc chuông , sẽ xuất hiện quái vật Tử Thạch Linh Khí , giết nó và nhận đc vật phẩm Quest
Quay lại và báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset


----========----
Nhiệm vụ thứ 5
----========----

Bùa của ma nữ
Npc :
Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Bạn sẽ đc 1 vật phẩm
Châu Á :Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
Châu Âu : Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)----========----
Nhiệm vụ thứ 6
----========----

Linh hồn của các linh hồn
Npc :
Châu Á :Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
Châu Âu : Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)
Cách làm :
Bạn sẽ nhận đc 100 vật phẩm để bắt Tướng quân Niya ( Nghe có vẻ khoai ^^) và di chuyển về nơi trả Q = ngựa hoặc chạy bộ
Có 1 tin tốt là bạn sẽ ko phải bắt cả con Tướng quân mà chỉ bắt linh hồn của hắn
Và 1 tin xấu là có thể bạn sẽ bắt phải 1 linh hồn đã vỡ (Giống Q thu thập bùa giả bùa thật bên asia)

Bạn dùng lưới bắt tướng quân Niya, khi nào bắt đươc linh hồn có chữ: "linh hồn bình thường" như hình trên thì xong cỡi thiên mã về trả nhiệm vụ, còn nếu bắt được linh hồn có chữ "Cầu hồn" thi phải giăng mẻ lưới mới
Quay về Trường An (hoặc Const) gặp Thầy mo Tố Linh (hoặc Phù thủy Sunset) để trả Q
Chú ý: khi làm nhiệm vụ này không được dùng cổng dịch chuyển, bùa dịch chuyển nên tốt nhất là mua 2 con thiên mã----========----
Nhiệm vụ thứ 7
----========----

Linh hồn của tàn tích
Npc :
Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Sau khi nhận Quest , bạn nói chuyện tiếp với NPC nhận Q và sẽ đc dịch chuyển tới đấu trường
Khi làm nhiệm vụ này, các bạn bắt buộc phải có ber và dùng nó để chiến đấu với âm hồn, nếu không dùng ber kể cả bạn giết âm hồn xong thì nhiệm vụ vẫn không được hoàn thành. Chú ý là chuẩn bị vạn linh dược nhé, âm hồn này đóng băng ghê lắm
Quái vật sẽ đóng băng bạn lại


Sau khi giết và hoàn thành nhiệm vụ , quay trở lại trả Q cho Thầy mo Tố linh (Hoặc phù thủy Sunset)----========----
Nhiệm vụ thứ 8
----========----

Thế lực mới
Npc :
Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm :
Châu Á : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
Châu Âu : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Tướng quân Ratcherd (Constatinople)

Xong . Bạn đã có 1 title màu vàng . Chúc May mắn và vui vẻ


Nguồn : forum.conduongtolua.com.vn