Giảm giá 9% mọi đơn hàng khi khách hàng mang phiếu giảm giá nhận được tại siêu thị tới trụ sở chính của VDC-NET2E tại HN sẽ được giảm giá 9% với đơn hàng trên 50 nghìn đồng.
Phiếu giảm giá này là ngẫu nhiên, không phải ai cũng được.
Thời gian triển khai bắt đầu từ 1/7/2009 đến 30/7/2009
Hiệu lực của phiếu khuyến mại: từ 1/7/2009 đến 30/8/2009.