Ongame sắp thay đổi giao diện trang chủ, ý kiến của các bạn ? Góp ý, về giao diện mới .Nhân tiện các bạn có thể trao đổi và thảo luận và nêu những vấn đề bạn quan tâm