Để lên Lever nhanh, yếu tố quan trọng nhất không phải là xây dựng. Mà là Quân đội. Bạn Không cần phải xây dựng các mỏ tài nguyên vội mà hãy phát triển quân đội trước.

B1: Lập nick và xây dựng kho chứa lên cấp 1.
B2: xem bản đồ xem xung quanh có nhiều thành cấp 0 bị bỏ hoang hay không. Nếu có trên 5 thành bị bỏ hoang là ok còn không thì bạn cũng nên bỏ hoang cái thành của bạn đi nhé (dùng làm gì cho mệt)
B3: Nếu không thỏa mãn B2 thì quay lại B1. Còn không thì hãy xác nhận email để nhận 100 cung ngắn. Chia đạo quân của bạn làm 2:
Đạo 1: 80 cung ngắn, đánh mỗi thành bỏ hoang cấp 0 là 1 lần/12h
Đạo 2: 20 cung ngắn: Đánh mỗi thành bỏ hoang cấp 0 là 4 lần/12h

Song song với việc đó. Hãy xây dựng thành của bạn theo đúng thứ tự sau:
Chợ: xây thẳng lên lever 3
lò rèn: xây thẳng lên lever 3
trại lính: xây lên lever 1

Bạn hãy chú ý đến ông cố vấn. Bấm vào đó và làm theo hướng dẫn bạn sẽ được thưởng kinh nghiệm và tài nguyên. Tuy nhiên bạn phải chú ý rằng bạn chỉ xây dựng theo đúng hướng dẫn sau khi đã xây xong trại lính.

Kết thúc 19h. Trước khi đi ngủ bạn hãy xây dựng tường thành lên cấp 3. Khi đó bạn yên tâm rằng nếu ai đó đánh bạn sẽ chỉ là tạo cho bạn có tài nguyên hôi của tại chỗ mà thôi.
Bổ xung: (ai biết rồi thì khỏi đọc)
- Sau khi xây dựng trại lính. Hãy mua quân lính theo số lượng sau:
- Mỗi loại bộ binh và trường cung: 1 - chết lại mua bổ xung
- Cung thủ: mua lần lượt từng --- (để dành tài nguyên còn xây dựng nữa)
- Nếu có dư tài nguyên thì nâng cấp công cho kiếm sĩ lên 1 (trong lò rèn) và mua đủ 5 kiếm sĩ. (để được thưởng)

Sau khi lên cấp 1:

Bạn hãy ngó nghiêng những thành cấp 1 và 2. Hãy đem 3 loại quân bất kì, mỗi loại 1 thằng để đánh thăm dò thành đó. Nếu không có quân lính và tường thì cũng chẳng khác nào thành cấp 0. Còn nếu không có quân lính nhưng có tường thành cấp 1 hoặc 2 thì xắp xếp đội hình theo sơ đồ sau:

Các bộ binh: ở vị trí hàng 1, cột từ 1 đến hết

Trường cung: ở vị trí hàng 3 cột 1
cung ngắn ở vị trí hàng 3 cột 2 (đạo quân chủ lực)

Khi bạn xắp xếp như vậy thì cung ngắn sẽ được ở vị trí số 2, là --- số ít được nhắc đến trong luật Combat của Khanwar. Nghĩa là nó rất ít khi bị dính đạn. Hãy tưởng tượng bạn có 104 quân, trong đó có 100 cung ngắn, 1 trường cung và 3 loại bộ binh. Nếu tường thành đánh vào 1 trong 4 đội kia thì bạn sẽ bị thiệt hại chỉ 1 quân số mà thôi.

Nên hạn chế nâng cấp công cho đạo quân chủ lực. Trên thực tế thì mỗi loại quân đều có 1 chỉ số lãnh đạo. Chỉ số đó hướng cho quân địch đánh ta làm sao để thiệt hại quân ta là lớn nhất. Nghĩa là nó sẽ ưu tiên nhằm vào đạo quân nâng cấp công và hạn chế nhằm vào đạo quân nâng cấp thủ.

Trong chiến đấu, tốc độ hành quân và sức sống của quân ta là số 1 (Kẻ mạnh là kẻ sống sót sau cùng)

Do đó, thứ tự nâng cấp trong chiến lược phát triển của bạn nên là:
hành quân (Scout): Lên cấp 3 trước. (Khi chưa đủ điểm huấn luyện thì phải để dành cho nó) - Tốn 6 điểm
---ng thủ (Defender): Lên cấp 3 trước
Lãnh đạo (Leadership): lên cấp 3 trước.

Khi lên được lãnh đạo cấp 3 bạn đã là một thành trì vững chắc ở cấp 12.

Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại không khuyên bạn nâng cấp sức công cho quân ta: Lý do là vì công khỏe mà đánh vào nơi không có địch thì không bằng thủ cho chắc để giảm thiệt hại rồi sau đó
đánh lại quân địch. Tôi đã từng cho hai nick của tôi thử đánh nhau và thấy rằng 300 cung ngắn ở 1 thành nâng cấp ---ng thủ và lãnh đạo sẽ đánh tan đạo quân 300 cung ngắn ở thành nâng cấp công mà chỉ thiệt hại có 140 cung ngắn. Có thể một kịch bản thử nghiệm khác sẽ cho kết quả khác hơn. Xong dù sao cũng cho thấy rằng lãnh đạo và ---ng thủ là yếu tố quan trọng hàng đầu