Các đồng chí cho em hỏi về vấn đề vệ tinh với.

Em đang tìm hiểu, liệu có thể dùng vi điều khiển để kết nối đến vệ tinh được không?
Nếu không được thì có cách nào khác không? hay có cái gì động chạm được đến vệ tinh thì các anh chỉ cho với.

Em tìm hiểu mong rằng có thể làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến nó!!! thanks,