hãy cùng chơi flyff nào để biết thêm chi tiết vào http://flyff.vn