“Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả Quản lý lẫn Lãnh đạo”


Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Sự thành công của tổ chức đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức phải giỏi cả “Quản lý” lẫn “Lãnh đạo”. Chương trình này cung cấp những yếu tố quan trọng trong đánh giá và phản ánh những điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết và thực tiễn. Điều này đạt được thông qua việc xem xét đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản ánh những thực tiễn lãnh đạo.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp/ Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc);
- Cấp quản lý của các Doanh nghiệp (Các giám đốc chức năng, các trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận của các Doanh nghiệp), những người có tiềm năng vươn lên các vị trí lãnh đạo Doanh nghiệp / Cơ quan.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Thảo luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân mình. Nhận ra những mô hình lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các mô hình lãnh đạo này.
- Phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo: hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn, tạo các khả năng, các kỹ năng được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển đội, tương tác qua lại giữa các cá nhân.

MỤC TIÊU HỌC TẬP
- Hiểu được một cách đầy đủ và chính xác “công việc lãnh đạo” và “năng lực lãnh đạo”, cũng như “tố chất nhà lãnh đạo” là gì?
- Biết cách làm thế nào để “nâng cao kỹ năng lãnh đạo / phát triển khả năng lãnh đạo” của mình nhằm góp phần lãnh đạo thành công Doanh nghiệp của mình trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi.


TÁC GIẢ - DIỄN GIẢ
Ths. Nguyễn Tất Thịnh
- Phó Chủ Tịch công ty Truyền Thông Dầu Khí Việt Nam– Tập đoàn dầu khí Việt Nam
- Giảng viên HV Hành chính quốc gia
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lực Tổ chức (C.DOC)
- Tác giả cuốn sách: “Nghề giám đốc”

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
- Khoá học được tổ chức trong bốn (04) buổi, học từ 18h-21h, các ngày 15,16,17,18/07/2009
- Khoá học được tổ chức tại Tầng 8, Tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC
Học phí khoá học: 1.500.000đ/ Học viên/ Khoá (Bao gồm cả tài liệu, Tea - Break, Chứng nhận);
Có ưu tiên giảm học phí 10% đối với các học viên đăng ký và đóng học phí trước 5 ngày, Doanh nghiệp cử trên 3 cán bộ tham dự, các học viên đã tham gia các chương trình đào tạo của Proskills.
Chúng tôi có Cán bộ gửi trực tiếp Quý Doanh nghiệp giấy mời tham dự khoá học, thẻ học viên và tài liệu khoá học.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Phần 1: Thực trạng lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp hiện nay của nước ta
- Thực trạng lãnh đạo của các Doanh nghiệp;
- Thực trạng quản lý của các bộ phận chức năng của Doanh nghiệp;
- Thực trạng của các Doanh nghiệp của chúng ta hiện nay.
Phần 2: Nhận thức về lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp
- Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo;
- Nhận thức về lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp hiện đại;
- Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện đại;
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý Doanh nghiệp
Phần 3: Kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi Doanh nghiệp ngày nay phải toàn diện để thích ứng
- Kinh tế thị trường hiện đại;
- Nhãn quan về Doanh nghiệp ngày nay;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phần 4: Những tố chất của người lãnh đạo & quản lý hiện đại
- Tố chất (bẩm sinh) cần có để trở thành một người lãnh đạo (thành công)?
- Tư duy của nhà lãnh đạo nên như thế nào?
- Hành vi & thái độ cần phải có để có thể làm tốt công việc lãnh đạo?
- Các phong cách lãnh đạo hiệu quả là gì? “Đạo” và “Tầm” của nhà lãnh đạo?
Phần 5: Kỹ năng lãnh đạo DN hiệu quả
- Quản trị chiến lược công ty
- Quản trị nguồn nhân lực
- Phong cách và nghệ thuật lãnh đạo
- Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo
- Quản trị Marketing, thương hiệu
- Kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo thành công.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một số chương trình đào tạo khác của ProSkills:

 CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
 CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
 CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý DN hiện đại
 Nâng cao năng lực lãnh đạo
 Kỹ năng khuyến khích và tạo động lực cho NV
 Kỹ năng điều hành cuộc họp, hội thảo
 Kỹ năng quản lý theo năng lực
 Kỹ năng “tuyển” và “dụng” nhân tài
 Áp dụng tâm lý học quản lý trong điều hành DN
 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
 Nghệ thuật Marketing hiện đại
 Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp
 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại
 Quản lý bán hàng chuyên nghiệp
 Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 Xây dựng nhóm làm việc trong doanh nghiệp
 Kỹ năng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả
 Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Lê Thị Thanh Minh
Trưởng phòng Marketing
CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP (PROSKILLS TRAINING)
Địa chỉ : 49/159 Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : +84 - 4 - 37759718
Fax : +84 - 4 – 37759719
DĐ : +84 - 943 844 588
Email : minhltt@proskills.edu.vn
minh.proskills@gmail.com
YM! : Nudoanhnhan8x
Website : http://www.proskills.edu.vn
Chúng tôi xin trân trọng cám ơn!