Giám đốc tài chính - CFO (Chief Financial Officer) có tầm quan trọng như cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp.
Thông thường, ở một doanh nghiệp kế toán trưởng sẽ kiêm luôn cả công việc về tài chính. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận Tài chính song song với bộ phận kế toán.
Công việc của giám đốc tài chính là nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
Chương trình đào tạo đặc biệt này do các chuyên gia của Proskills nghiên cứu, biên soạn, thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo ra những Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó thực hiện các nhiệm vụ của một CFO một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
- Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vực quản trị tài chính.
- Các CFO của doanh nghiệp muốn trở thành những CFO chuyên nghiệp
- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư.
- Những người mong muốn trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của CFO trong công ty
- Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về phân tích, dự đoán, đánh giá các tác động bên trong và bên ngoài lên tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Giúp các học viên có thể vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN:
Giảng viên của chương trình này là những Cán bộ tài chính cấp cao trong các Doanh nghiệp và các Tổ chức. Họ là những người có học vị, có năng lực và kinh nghiệm dồi dào. Họ mang lại những kiến thức và những điều lớn lao hơn cả kiến thức, đó là sự trải nghiệm. Bên cạnh đó, có những giảng viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về tài chính doanh nghi

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH:
Cuối khóa, học viên sẽ phải hoàn tất “Bài kiểm tra cuối khóa”. Kết quả của bài kiểm tra là một trong những cơ sở để Proskills cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho những học viên đạt yêu cầu.

CHI TIẾT KHÓA HỌC:
- Học phí: 6.600.000đ/ học viên/ khóa
(Bao gồm phí đào tạo, tài liệu, Tea - Break, Chứng chỉ,)
Phí tham dự ưu đãi là: 6.000.000đ/Học viên (Dành cho những học viên đóng phí trước khai giảng ít nhất là 5 ngày, những đơn vị cử từ 3 cán bộ trở lên tham dự, những đơn vị đã từng tham gia các chương trình của Proskills)

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Khai giảng vào 18h ngày 06/07/2009, khóa học diễn ra từ 18h-21h các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, học liên tục từ ngày 06/07 đến ngày 14/09
- Địa điểm: Tầng 5, Số 23 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội.


Nội dung chương trình đào tạo:
STT Chủ đề Thời gian Giảng viên
1. Bức tranh tài chính trong kinh doanh 01 buổi
Thứ 2
Ngày 6/07 PGS.TS Đàm Văn Huệ
- Giám đốc trung tâm tư vấn tài chính chứng khoán
- Chuyên gia đào tạo và tư vấn về tài chính
2. Phân tích tài chính Doanh nghiệp
- Tổng quan tài chính Doanh nghiệp
- Phân tích tài chính doanh nghiệp
- Thảo luận thực tế các doanh nghiệp 04 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 10,13 và 17, 20/07 PGS.TS. Vũ Công Ty
- Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – HV Tài Chính
- Chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp
3. Quản lý và kiểm soát tài chính công ty
- Các quyết định tài chính cơ bản của doanh nghiệp
- Thông tin tài chính phục vụ quản lý
- Hoạch định ngân sách
- Thẩm định dự án đầu tư
- Chính sách kinh tế vĩ mô 04 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 24, 27, 31/07 và 3/08 TS.Nghiêm Sỹ Thương
- Thạc sĩ QTKD viện Công nghệ Châu Á (AIT) BangKok, Thái Lan
- Tiến sỹ Kinh tế
- Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý tài chính, ĐH Bách Khoa
4. Chiến lược tài chính công ty
- Mục tiêu chiến lược công ty
- Dự báo nhu cầu và hoạch định tài chính
- Dòng tiền và lợi nhuận
- Chi phí sử dụng vốn và đòn bẩy tài chính
- Vai trò của quản trị tài chính 04 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 7, 10 và 14, 17/08 PGS.TS Đàm Văn Huệ
- Giám đốc trung tâm tư vấn tài chính chứng khoán
- Chuyên gia đào tạo và tư vấn về tài chính
5. Chuẩn mực báo cáo tài chính 2 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 21,24/08 PGS.TS Lưu Đức Tuyên
- Phó khoa kế toán DN - HVTC
- Chuyên gia Tư vấn tài chính, kế toán doanh nghiệp
6. Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức
- Phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh
- Phân tích đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp 02 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 28,31/08
PGS.TS. Vũ Công Ty
7. - Đầu tư tài chính
- Khôn ngoan trong đầu tư chứng khoán 01 buổi
Thứ 6
Ngày 4/09 TS. Quách Mạnh Hào
- Phó Tổng giám đốc, giám đốc phân tích công ty chứng khóan Thăng Long
8. Hệ thống thuế đối với doanh nghiệp
- Thuế và chiến lược kinh doanh
- Thuế và những tác nghiệp tài chính kế toán
- Luật quản lý thuế và các khía cạnh cần lưu ý
- Các hình thức tránh thuế chủ yếu
- Trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc 02 buổi
Thứ 2, 6
Ngày 7,11/09 TS. Lê xuân Trường
Phó trưởng khoa thuế và hải quan – Học Viện tài chính
9. Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ tốt nghiệp Thứ 2
Ngày 14/09
PGS.TS. Vũ Công Ty
10. Tổng số buổi 21