Chắc hẳn với 1 game mới thì ai cũng cần tìm hiểu nhiều, chơi nhiều mới pro
tiện đây mình sẽ post cho các bạn 1 số bài chia sẻ kinh nghiệm để chơi giỏi game deche nhé:
Hướng dẫn người mới chơi các bạn có thể xem tại đây:
http://forum.khanwars.vn/index.php?showforum=72
Chiến lược binh pháp tại đây:
http://forum.khanwars.vn/index.php?showforum=73