có ai pro được như bac này ko

Party gồm 6 bard 8x down về lv1 ,1 TS và 1 Wiz đứng đầu sv

sau 45ph được 1/2 máu

thêm 30ph nữa còn nhiu đây

Kết quả tổng thời gian giết Medusa là 1h30ph, 228m exp và được gần 10k điểm sp ,5 item 3 món 400%, 2 món sửa được là Pháp Bổng 98+4 và quần nặng Asia lv 100
bài tường thuật đến đây xin hết