User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Xin hỏi về OMNet++

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài gửi
  3

  Mặc định Xin hỏi về OMNet++

  Em đọc trên Blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-a_FbD...Nbgx1EiB?p=120). Thấy có bài tập lớn về OMNet++ của trường. Ai có bài này có thể gửi cho em tham khảo được không.

  Mong anh chị giúp đỡ.


  Bài 1: So sánh hiệu năng giữa 2 hệ thống hàng đợi M/M/1/Infinite
  và M/D/1/Infinite.
  Tạo ra kịch bản mô phỏng với một hàng đợi đơn bắt luồng gói phát ra từ
  nguồn và gửi đến đích. Chiều dài hàng đợi là vô tận.
  1.1. Sử dụng kiến thức về lý thuyết hàng đợi đã được học, tính toán các tham
  số của hàng đợi như: N, Nq, T, Tq trong các trường hợp sau:
  o Trường hợp 1 – Hàng đợi M/M/1: Nguồn phát ra các gói với tốc độ tới
  tuân theo phân bố Poisson với tham số λ=50 (gói/s). Trạm phục vụ
  phục vụ các gói với tốc độ phục vụ tuân theo phân bố Poisson, tải:
  ρ=0,6.
  o Trường hợp 2 – Hàng đợi M/D/1: Nguồn phát ra các gói với tốc độ tới
  tuân theo phân bố Poisson với tham số λ=50 (gói/s). Trạm phục vụ
  phục vụ các gói với tốc độ phục vụ cố định, tải: ρ=0,6.
  1.2. So sánh các tham số hàng đợi trong hai trường hợp. Nếu giữ cho λ=50 cố
  định, vẽ đồ thị N, Nq, T, Tq phụ thuộc vào ρ.
  1.3. Tạo ra hai kịch bản mô phỏng tương ứng với hai trường hợp trong 1.1.
  Chạy mô phỏng trong thời gian 2s.
  o Vẽ đồ thị trễ τ cho từng gói và độ dài hàng đợi tức thời nq(t).
  o Tính các tham số trung bình N, Nq, T, Tq, so sánh với các kết quả tính
  toán trong 1.1.
  1.4. Tương tự như 1.3, tuy nhiên chạy mô phỏng trong khoảng thời gian 200s.
  Có nhận xét gì về các kết quả thu được từ 1.3 và 1.4?
  Bài 2: Đo hiệu năng của mạng Ethernet
  Mạng Ethernet với tốc độ 10Mbit/s, sử dụng cấu hình kênh truyền bus (coaxial
  cable). Trễ truyền dẫn 100ms. Biết rằng bộ đệm card mạng của các máy tính
  đều liên tục có các gói được gửi đến với tốc độ như nhau λ=200 gói/s, tuân
  theo phân bố Poisson. Độ dài của gói Ethernet là 1500byte (Hình vẽ).
  Chạy mô phỏng dùng NS-2 trong khoảng thời gian 30s. Đánh giá và vẽ đồ thị
  tổng dung lượng băng thông bị chiếm trên bus khi truyền gói b(t) và tốc độ
  mất gói e(t) (tính bằng gói/s) khi số máy tính nối mạng là:
  2.1. 3 máy
  2.2. 5 máy
  2.3. 10 máy.
  Giả thiết mỗi máy x sẽ phát gói đến một đích là máy y bất kỳ.
  Bài 3: Đo hiệu năng của hàng đợi M/M/1/K
  Cho hàng đợi đơn M/M/1/K như hình vẽ.
  3.1. Sử dụng kiến thức hàng đợi đã học để tính xác suất gói lỗi Pe, N, Nq, T, Tq.
  Các tham số hàng đợi như sau: tốc độ trung bình của gói đến hàng đợi
  λ=50gói/s; tải ρ=0,6; độ dài hàng đợi K=5.
  3.2. Dùng OMNET++ thiết lập một kịch bản mô phỏng cho hàng đợi với các
  tham số đã cho trong 3.1.
  o Tính các tham số hiệu năng như trên với thời gian chạy mô phỏng
  200s.
  o Vẽ đồ thị tốc độ mất gói e(t) (tính bằng gói/s) và độ dài hàng đợi tức
  thời nq(t).
  o So sánh và kết luận so với kết quả tính toán trong 3.1.
  3.3. Tương tự như 3.2, tuy nhiên với tham số ρ=1.
  3.4. Tương tự như 3.2, tuy nhiên với K=10. Có kết luận gì về các kết quả thu
  được?
  :Bài 4: Băng thông công bằng giữa các luồng
  Cho một mạng gồm 3 nút như hình vẽ. Nút 1, 2, 3 là các hàng đợi đơn hoạt
  động theo nguyên tắc FIFO với độ lớn hàng đợi K=5 gói. Có 3 luồng dữ liệu
  được gửi qua mạng tương ứng là (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3). Trong đó Si
  là nguồn phát dữ liệu còn Di là đích.
  Đường nối L1 có dung lượng là 1MB/s trễ lan truyền 100ms; đường L2 có
  dung lượng 0,6Mb/s, trễ lan truyền 50ms. Các nguồn Si đều phát gói với độ
  dài cố định là 125byte, khoảng thời gian giữa các gói tuân theo phân bố
  Poisson.
  4.1. Giả thiết băng thông đối đa tổng cộng mà các luồng được chiếm trên một
  kênh truyền vật lý là bằng 95% dung lượng kênh truyền. Tính tốc độ λS1, λS2,
  λS3 (kbit/s) để 3 luồng trên chia sẻ băng thông kênh truyền theo nguyên lý
  công bằng cực đại - cực tiểu (max – min fairness).
  4.2. Dựng kịch bản mô phỏng mạng trên với tốc độ các luồng λS1, λS2, λS3 đã
  được tính toán trong 4.1. Chạy mô phỏng trong 100s.
  4.3. Vẽ đồ thị băng thông ri(t) mà các luồng (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3) sử
  dụng. Vẽ đồ thị tốc độ mất gói ei(t) của 3 luồng (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3)
  tại nút 3.
  Bài 5: Đo băng thông của nhiều luồng lưu lượng gửi qua một
  mạng gồm nhiều nút.
  Cho một mạng gồm 4 nút như hình vẽ. Nút 1, 2, 3, 4 là các hàng đợi đơn hoạt
  động theo nguyên tắc FIFO với độ lớn hàng đợi K=10 gói. Có 3 luồng dữ liệu
  được gửi qua mạng tương ứng là (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3). Trong đó Si
  là nguồn phát dữ liệu còn Di là đích. Các nguồn Si đều phát gói với độ dài cố
  định là 125byte, khoảng thời gian giữa các gói tuân theo phân bố Poisson với
  tốc độ trung bình: λS1=500kbit/s, λS2=300kbit/s, λS3=500kbit/s.
  Các đường nối giữa các nút mạng L1, L2, L3, L4 đều có dung lượng bằng nhau
  và bằng 1Mb/s.
  5.1. Dựng kịch bản mô phỏng để mô phỏng mạng trên. Chạy mô phỏng trong
  vòng 100s, tại thời gian t=25s, đường liên kết L3 bị đứt, tại thời gian t=75s,
  đường L3 lại trở lại hoạt động bình thường.
  5.2. Vẽ đồ thị băng thông ri(t) mà các luồng (S1, D1), (S2, D2) và (S3, D3) sử
  dụng. Vẽ đồ thị lưu lượng tổng cộng C1(t) tại liên kết L1 và L3.
  5.3. Vẽ đồ thị tốc độ mất gói e(t) tại liên kết L1.

  Bài 6: OMNET++ và các models sẵn có của OMNET++
  1. Trình bày các bước thực hiện mô phỏng sử dụng OMNET++. Trình bày
  các yêu cầu cần phải làm cho mỗi bước và cách thức thực hiện cho một bài
  toán thực tế.
  2. Cách sử dụng các kiểu đưa ra kết quả trong OMNET++. Cho ví dụ.
  3. Các mô hình mô phỏng của OMNET++. Hãy giới thiệu các mô hình này
  và chỉ ra khi nào cần sử dụng mô hình nào.
  4. Trong các mô hình mô phỏng, hãy chạy một ví dụ có sẵn của một mô hình
  ( kô phải là INET). Chỉ ra các kết quả có thể đạt được khi chạy chương
  trình mô phỏng này. Đánh giá kết quả.
  Bài 7: Định tuyến
  1. Xây dựng cấu hình mạng gồm 10 nút có bậc trung bình bằng 2.6. Mỗi liên
  kết có dung lượng 600Mbps và giả sử có khoảng cách được chọn ngẫu
  nhiên trong khoảng từ 1 đến 10.
  2. Mạng có 06 yêu cầu kết nối từ một nút nguồn đến một nút đích ( nút
  nguồn và nút đích được chọn ngẫu nhiên) với băng thông yêu cầu trong
  khoảng từ 300Mbps đến 500Mbps.
  3. Hãy so sánh đường đi được chọn bởi cách định tuyến đường ngắn nhất và
  cách thực hiện định tuyến cưỡng bức. Cách chọn đường đi ngắn nhất có
  thỏa mãn điều kiện về mặt băng thông không?

 2. #2
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  27

  Mặc định

  chịu khó ngâm cứu tài liệu và làm thoai ^^

  Link download
  Cupid1102 = Cupid độc nhất vô nhị

  http://hungnm1011.co.cc

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube