Hay quá cơ hội cho anh em yêu thích game chiến thuật và webgame deche.vn de kiem coin nè:

THỂ LỆ CUỘC THI
SÁNG TÁC SLOGAN
CỦA TRÒ CHƠI DECHE.VN

I - Mục đích:
- Nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, phát huy sự sáng tạo cho thành viên trò chơi cũng như để lựa chọn được SLOGAN cho các họat động của trò chơi ĐẾ CHẾ.
- Là cơ hội để quảng bá trò chơi www.deche.vn đến gần với mọi người hơn.

II - Nội dung cuộc thi:
Các tiêu chí cho nội dung Slogan:

- Nội dung phải tượng trưng được: sự đoàn kết, tinh thần giao lưu học hỏi vươn lên của trò chơi.
- Mang tính cộng đồng cao.
- Phải đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ, văn hóa ngôn từ; xúc tích về mặt ý nghĩa.
- Phải thể hiện được sự khác biệt, không trùng lặp với bất kỳ biểu tượng sẵn có nào
- Nội dung Slogan phải đề cao được tính liên minh; tinh thần đồng đội; sự công bằng trong trò chơi
- Slogan không được dùng quá 10 từ.

- Cách dùng từ đơn giản, dễ hiểu, tượng thanh, tượng hình, gợi nhớ.

III - Đối tượng dự thi :
- Đối tượng dự thi: Tất cả những ai yêu thích trò chơi ĐẾ CHẾ.

IV - Sản phẩm dự thi:
1/. Số lượng sản phẩm gửi dự thi (của mỗi bài tham gia): không quá 02 tác phẩm.
2/. Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
3/. Bài dự thi gồm:
- Câu slogan.
- Bài thuyết trình ý tưởng của SLOGAN(không quá 150 từ)

- Viết trên diễn đàn của trò chơi Đế Chế www.forum.deche.vn (mục Các Sự Kiện) hoặc gửi về hộp tin nhắn của admin Gek trên diễn đàn.
4/. Câu slogan được qua vòng sơ loại sẽ được đăng lên diễn đàn, để các thành viên bình chọn; BGK chấm và đưa ra kết quả cuối cùng.

V - Thời gian:
- Ngày phát động: Ngày 15 tháng 06 năm 2009
- Ngày ngưng nhận bài dự thi và công bố kết quả vòng sơ loại: Ngày 24 tháng 06 năm 2009
- Ngày kết thúc bình chọn và công bố kết quả vòng chung kết: Ngày 27 tháng 06 năm 2009.
VII - Ban Tổ chức cuộc thi :
- Ban Quản trị trò chơi Đế chế.

VIII - Ban Giám khảo (BGK)
a/ Vòng sơ loại : Admin trực tiếp chấm điểm và chọn ra những SLOGAN ưng ý nhất post lên diễn đàn.
b/ Vòng chung kết : Sẽ do tất cả các thành viên tham gia diễn đàn deche.vn bình chọn.
c/ BGK chấm: về ý tưởng và thống nhất chọn 03 câu Slogan có ý tưởng, tốt và có số phiếu bình chọn cao nhất.

IX - Quyền và trách nhiệm dự thi:
1./ Các cá nhân tham gia dự thi phải ký bản cam kết tuân thủ thể lệ do Ban Tổ chức cung cấp, trong đó phải đảm bảo:
+ SLOGAN dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
+ SLOGAN dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.
+ Không được sử dụng SLOGAN đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.
2./ Đối tượng dự thi là cá nhân phải cung cấp họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, số chứng minh nhân dân, địa chỉ e-mail. (để BTC cuộc thi gởi giải thưởng nếu trúng thưởng sau này)
5./ Đối tượng dự thi phải đảm bảo ý tưởng thiết kế bám sát theo yêu cầu do BQT Đế chế đưa ra; chịu trách nhiệm về SLOGAN đưa ra.
6./ Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi SLOGAN dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.
7./ Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho thí sinh có SLOGAN dự thi đoạt giải hoặc người được thí sinh có SLOGAN dự thi đoạt giải uỷ quyền khi kết thúc cuộc thi.
8./ Giải thưởng sẽ được trao bằng hiện vật do BTC quyết định, không được quy ra tiền.

X - Quy định về giải thưởng và trao thưởng:
1, Giải thưởng:

Ÿ 01 Giải nhất : 2000 coin
Ÿ 02 Giải khuyến khích mỗi giải : 650 coin
2, Trao giải:
Giải thưởng được gửi tới email gửi bài dự thi.XI - Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải.
- Ban Quản Trị trò chơi Đế chế được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những slogan đoạt giải theo mục đích của trò chơi.
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các slogan tham gia cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác.

XII - Điều khoản thực hiện :
- Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Thể lệ cuộc thi có thể thay đổi cho phù hợp với từng điều kiện mà không báo trước.
- Đối tượng dự thi, thành viên Ban Giám khảo và những người liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Thể lệ này.

Thay mặt BTC.


Gek