Đang có cuộc thi sáng tác slogan cho webgame deche đó. Mọi người thử lên forum http://www.forum.deche.vn/ mà tham dự.
Nghe đâu giải thưởng là
Ÿ 01 Giải nhất : 2000 coin
Ÿ 02 Giải khuyến khích mỗi giải : 650 coin