Thân chào các bạn!

Để giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc nạp silk phụ vụ hành trình Bí Ẩn Tần Lăng cổng thanh toán Ongate đã đi vào hoạt động. Từ bây giờ các bạn đã có thể sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng để mua silk từ các loại thẻ khác nhau qua Ongate.
Dưới đây là thông tin hướng dẫn các bạn sử dụng dịch vụ mới này :

I.Điều kiện để nạp Oncash

- Bạn có tài khoản sử dụng dịch vụ tại cổng thanh toán trực tuyến Ongate của Công ty VDC-Net2e và tài khoản đã được kích hoạt

- Bạn mua thẻ Ecash, Oncash đa năng, VTC Online tại các đại lý phân phối thẻ trên toàn quốc.

Mệnh giá các loại thẻ:

STT


Loại thẻ


Các loại mệnh giá

1


Thẻ Oncash đa năng


20.000, 60.000, 100.000, 200.000

2


Thẻ Ecash


20.000, 60.000, 100.000

3


Thẻ VTC Online


20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000

4


SMS ECASH


6.000II. Các bước thực hiện:

1. Cách 1: Nạp Oncash không cần đăng nhập vào tải khoản của hệ thống thanh toán trực tuyến Ongate

- Bước 1: Truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến Ongate ( http://Ongate.vn )

- Bước 2: Chọn nút NẠP ONCASH trên thanh Menu

- Bước 3: Bạn nhập các thông tin sau vào các ô yêu cầu :

+ Số Se-ri

+ Mật mã thẻ
+ Nhà cung cấp

+ Tài khoản nhận : là tài khoản trong hệ thống Ongate mà bạn muốn nạp Oncash.

+ Xác nhận lại tài khoản nhận: điền lại tên tài khoản nhận ở trên.

+ Nhập chính xác chuối ký tự

- Bước 4: Sau đó chọn nút Xác Nhận để hoàn thành việc nạp tiền Oncash cho tài khoản của quý khách

2. Cách 2: Nạp Oncash cho tài khoản của quý khách khi đăng nhập:

- Bước 1: Truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến Ongate ( http://Ongate.vn )
- Bước 2: Nhập Tên truy cập, Mật khẩu và chọn dịch vụ, rồi chọn nút Đăng Nhập

- Bước 2: Chọn nút NẠP ONCASH trên thanh Menu

- Bước 3: Bạn nhập các thông tin sau vào các ô yêu cầu :

+ Nạp tiền cho ai: bạn chọn : nạp tiền cho tài khoản của bạn

+ Số Se-ri

+ Mật mã thẻ

+ Nhà cung cấp :

+ Nhập chính xác chuối ký tự

- Bước 4: Sau đó chọn nút Xác Nhận để hoàn thành việc nạp tiền Oncash cho tài khoản của quý khách

3. Cách 3: Nạp Oncash cho tài khoản khác khi đăng nhập trong hệ thống Ongate:

- Bước 1: Truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến Ongate ( http://Ongate.vn )
- Bước 2: Nhập Tên truy cập, Mật khẩu và chọn dịch vụ, rồi chọn nút : Đăng Nhập


- Bước 2: Chọn nút NẠP ONCASH trên thanh Menu

- Bước 3: Bạn nhập các thông tin sau vào các ô yêu cầu :


+ Nạp tiền cho ai: bạn chọn : Nạp cho tài khoản khác

+ Số Se-ri

+ Mật mã thẻ
+ Nhà cung cấp
+ Tài khoản nhận : là tài khoản trong hệ thống Ongate mà bạn muốn nạp Oncash.

+ Xác nhận lại tài khoản nhận: điền lại tên tài khoản nhận ở trên.

+ Nhập chính xác chuối ký tự

- Bước 4: Sau đó chọn nút Xác Nhận để hoàn thành việc nạp tiền Oncash cho tài khoản mà quý khách muốn nạp

Hướng dẫn mua tiền ảo cho game
I. Mua Silk của game online Con đường tơ lụa từ cổng thanh toán trực tuyến Ongate

- Bước 1: Truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến Ongate ( http://Ongate.vn )
- Bước 2: Nhập Tên truy cập, Mật khẩu và chọn dịch vụ, rồi ấn nút Đăng Nhập


- Bước 3: Chọn nút Sử Dụng Oncash ở menu bên trái để sử dụng chức năng mua tiền ảo Silk của game online Con đường tơ lụa
- Bước 4: Quý khách lựa chọn và điền các thông tin sau:

+ Loại tiền ảo: Chọn Silk

+ Gói tiền ảo: Chọn gói tiền ảo Silk của game online
Con đường tơ lụa muốn muaCác gói Silk của game online Con đường tơ lụa:

STT


Gói cước Silk


Giá của gói cước trong Ongate

1


25 Silk


200 Oncash

2


50 Silk


400 Oncash

3


125 Silk


1.000 Oncash
250 Silk


2.000 Oncash+ Mật khẩu cấp 2: mật khẩu cấp 2 của tài khoản quý khách trong hệ thống Ongate.

- Bước 5: Chọn nút Xác Nhận để hoàn thành việc nạp tiền ảo Silk của game online Con đường tơ lụa2. Hướng dẫn chuyển số dư tài khỏan từ Ecash sang tài khoản Ongate


Bước 1: Truy cập vào cổng thanh toán trực tuyến Ongate ( http://Ongate.vn )

Bước 2: Nhập Tên truy cập, Mật khẩu và chọn dịch vụ, rồi ấn nút Đăng Nhập

Bước 3: Chọn nút Chuyển Số Dư Ecash để sử dụng chức năng chuyển số dư tài khoản từ hệ thống của http://www.e-cash.com.vn vào tài khỏan của hệ thống Ongate

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết để thực hiện được chuyển số dư tài khoản từ E-cash.com.vn sang hệ thống Ongate như sau:
+ Tên tài khoản Ecash:
+ Mật khẩu cấp 1 của tài khoản Ecash
+ Mật khẩu cấp 2 của tài khoản Ecash
+ Mật khẩu cấp 2 của bạn: là mật khẩu cấp 2 của tài khoản Ongate muốn chuyển Ecash
+ Nhập chính xác chuỗi ký
Bước 5: Chọn nút Xác Nhận để hoàn thành việc chuyển số dư tài khoản từ hệ thống E-cash.com.vn sang