Chào mọi người,
Tớ tên là Thuỷ, học ngoại thương.
Hè này tớ có tham gia 1 dự án tình nguyện về môi trường, xử lý rác thải hợp tác với tổ chức 3R Hà Nội. Dự án này mang tên SEALNet Project Vietnam 2009.
Thông tin về tổ chức SEALNet các bạn có thể xem tại
http://sealnetonline.org/about_us
Thông tin về dự án Việt Nam 2009 các bạn có thể xem tại
http://sealnetonline.org/projects/project_vietnam_2009
Hiện nay application cho local team đã được up lên website của SEALNet:
You are welcome to apply if you are:
• 10th grade local high school student OR local college student
• Available every day from August 24 to September 6, 2009
• Residing in Hanoi, Vietnam
• Committed to sustaining the efforts of PV09 for at least one year after the project ends
• Passionate about environmental causes
• Genuinely interested in community service
• Willing to form life-long friendship and have fun!
Đây là link đến application:
http://sealnetonline.org/projects/pr...am_2009/hs_app
Tham gia nhóm SEALNet sẽ là sinh viên từ US, UK và Latvia.

Các bạn có câu hỏi gì xin gửi email cho Nguyễn Hồng Hạnh (thành viên core team của dự án) tại địa chỉ hanhn09@yahoo.com !

Rất mong được các bạn tham gia ủng hộ nhiệt tình!!!