Tiếp sau chương trình "Ongame cùng người nổi tiếng: Hoa hậu Mai Phương Thúy" thì dến lần này lại Hạnh Sino cùng Linh 3b sẽ cùng tham gia chương trình tại Làng Canh