Hot girl Thanh Tâm (hay chúng ta còn gọi là Tâm tít ) :pro: Hiện h
Tâm đang làm người mẫu ảnh chụp cho flyff game sắp ra OB nghe nói có nhiều sự kiện hấp dẫn lém
.Sau đây là 1 số hình ảnh cosplay trong game :45: