mình đang cần gấp đồ án về chuyên ngành điện tử y sinh hoặc bạn nào có đồ án hay biết chỗ nào bán đồ án về chuyên ngành này của các khoá trước thì giúp mình với. mình cần gấp lắm. chỉ cần giúp mình mình sẽ hậu tạ thoả đáng. mọi người có thể liên lạc với mình theo sđt : 0914 555 323