có bạn nào có tài liệu liên quan đến thông số của trạm thu phát tín hiệu vệ tinh trong thực tế ko cho mình xin với. nếu có cả tài liệu về vệ tinh vinasat-1 nữa thì càng tốt. nếu ai có xin gửi cho mình về hòm thư: ltv5137@yahoo.com. thanks mọi người trước.