Sắp tới , cụ thể là ngày 19/5 Ongame sẽ chính thức ra mắt game Mậu binh
Đây là 1 game dân gian nhẹ nhàng thích hợp để thư giãn giữa cuộc sống mệt mỏi
Chi tiết vè game tôi xin được giới thiệu dưới đây :

Trước tiên, tôi xin giải thích về cách chơi Binh (xập xám). Nguyên thuỷ từ xập xám tiếng Hán là thập tam, tức 13. Có nghĩa mỗi người sở hữu 13 cây bài trong 52 cây bài Tây. Tại sao gọi là Binh? Vì người chơi cần chia 13 cây của mình thành ba chi: chi đầu 3 cây, chi giữa 5 cây và chi cuối 5 cây. Sao cho ba chi đó được xếp theo “độ mạnh” lớn dần về cuối. Chi đầu giống như Lính-yếu, giữa Tướng-mạnh hơn và Vua-mạnh nhất.
Mỗi người tham gia được chia cho 13 lá bài và số lượng người chơi tối đa là 4 người.
Cơ bản thì nhỏ nhất là con 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (Jack), Q (Queen), K (King) và lớn nhất là con A (Ace), ngoại lệ nhỏ khi dùng trong "sảnh" (straight)
Khi người tham gia "binh" (arrange) bài của mình, phải chia 13 lá bài đó thành 3 phần (xập xám gọi là "chi" - hands): chi dưới gồm 5 lá, chi giữa gồm 5 lá, và chi trên cùng gồm 3 lá còn lại... Chi dưới cùng trong 13 lá bài của mình phải lớn hơn chi ở giữa của chính mình, rồi chi giữa phải lớn chi trên cùng, nếu không mình sẽ bị "lủng" hay "thủng" nghĩa là thua trắng...
Khi so sánh để quyết định ăn thua thì so từng chi một với nhau, nếu mình huề (tie) cả 3 chi với đối thủ thì huề; huề 2, ăn 1 thì ăn; huề 1, ăn 2 thì dĩ nhiên cũng ăn; và cứ thế...
Tùy theo sự đặt ra trước, có thể mình chỉ so bài để ăn thua với nhà cái (dealer) mà thôi chứ không phân ăn thua với 2 nhà còn lại... Khi so sánh với nhà cái thì sẽ không có chuyện huề vì nhà cái được lợi hơn khi huề chi với mình (advantage)... Nếu chi nào mình huề với nhà cái thì xem như mình thua (xập xám gọi là "ăn cặp one)... Giá trị của con bài là do chính giá tri cao thấp của nó chứ không do nước cơ, rô, chuồn, hay bích định đoạt...
a. Phân cấp lớn nhỏ.
Bây giờ là luật để chia lớn nhỏ (ranks) khi so sánh chi... Tôi chia theo từ lớn xuống nhỏ... Tôi nói về 2 chi có 5 lá trước vì chi trên cùng chỉ có 3 lá dĩ nhiên là không giống như 2 chi này...
"Mậu binh" là không cần binh cũng ăn... Tôi sẽ đề cập đến những loại mậu binh ở dưới cùng sau khi giải thích những ranks khác trước cho các bạn có khái niệm trước để có thể hiểu khi tôi dùng trong phần mậu binh...

"Sảnh" (straight) là 5 con theo trật tự liền nhau (sequence) nhưng không cùng nước (suit), ví dụ của sảnh như 5 con gồm có bảy rô + tám chuồn + chín rô + mười cơ + J chuồn hoặc 5 con gồm có Ace bích + hai cơ + ba chuồn + bốn chuồn + năm chuồn... Như tôi đã nói ở trên về sự ngọai lệ lớn nhỏ của 13 lá bài, chính là ở sảnh khi con Ace có thể tính nhỏ nhất là 1 để bắt đầu sảnh 1, 2, 3, 4, 5; hoặc tính là lớn nhất để theo sau 10, J, Q, K như ở sảnh 10, J, Q, K, Ace... So sánh con cuối trong sequence để tính ăn thua... Đó củng đồng thời dùng để gọi tên của sảnh như trong hình dưới là "sảnh Bồi"... Như 2 ví dụ trên thì sảnh sau lớn hơn sảnh trước; sảnh 1, 2, 3, 4, 5 nhỏ hơn sảnh 2, 3, 4, 5, 6...

Xám chi" (three of a kind) là 3 con cùng số và 2 con còn lại khác số với nhau (dĩ nhiên cũng khác số với 3 con kia, nếu không đã là 4 con cùng số rồi)... Ví dụ của xám chi như là 5 con gồm có 3 con năm + 1 con K + 1 con mười (hình dưới)... So sánh 3 con cùng số đó để ăn thua...

"Thú" hay "thú phé" (two separate pairs) là 2 cặp và 1 con bất kì nào khác; ví dụ như 5 con gồm có 2 con bảy + 2 con ba + 1 con K (hình dưới) hoặc 5 con gồm có 2 con bảy + 2 con ba + 1 con năm... So sánh cặp lớn trong 2 cặp để phân ăn thua, nếu huề thì so sánh đến cặp nhỏ, nếu huề nữa thì tính đến con còn lại... Ví dụ trên thì thú phé trước ăn thú phé sau ở con K lớn hơn con 5...

Ø"Dách" hay "dách phé" (pair) là 2 con cùng số (cặp) và 3 con còn lại khác nhau hòan tòan; ví dụ như 5 con gồm có 2 con bảy + 1 con Q + 1 con năm + 1 con K (hình dưới) hoặc 5 con gồm có 2 con bảy + 1 con Q + 1 con ba + 1 con K... So sánh cặp để ăn thua, nếu huề thì so sánh đến con lớn nhất trong 3 con còn lại, nếu huề nữa thì tính đến con lớn kế tiếp và cứ thế... Như ví dụ trên thì dách trước ăn dách sau ở con 5 lớn hơn con 3...

ØTài" hay "mậu thầu, mậu dỉ" (hight card) là chẵng có gì hết trong số trên và cũng không được mậu binh như sẽ nói đến ở dưới... Nghĩa là mình có 5 con không con nào cùng số (index) với con nào, không theo trật tự (sequence), không cùng nước (suit)... Ví dụ như 5 con gồm có 1 con Ace chuồn + 1 con Q bích + 1 con mười rô + 1 con bốn cơ + 1 con hai chuồn (hình dưới)... Dĩ nhiên là so sánh con từ con lớn nhất để ăn thua, nều con đó huề thì theo thứ tự lớn nhỏ đến mấy con còn lại...

Chi trên chỉ có 3 con thì dĩ nhiên chỉ có thể binh theo xám chi (three of a kind), dách (pair), hoặc tài (high card) thôi và dùng cách phân chia lớn nhỏ của những cái này (ranks)... Không thể tính tài là thùng hoặc sảnh 3 lá được trừ mậu binh như sẽ nói ở dưới...
Luôn luôn nhớ rằng chi 5 con dưới phải luôn lớn hơn chi 5 con ở giữa, chi giữa phải lớn hơn chi trên cùng...
a. Cách gọi tên.

Bây giờ là cách gọi tổng hợp cả 3 chi khi mình mở bài (show hands) cho người ta xem để tính lớn nhỏ... Người ta gọi từ chi dưới cùng lên trên... Ví dụ như: thùng ba đao (thùng 3 phé) là cái thùng dưới cùng, rồi đến 3 cặp; nếu mình để cặp lớn nhất ở chi trên cùng thì gọi là thùng 3 phé (3 "đao") dương (offense), nếu bỏ cặp lớn nhất đó ở chi giữa thì là thùng 3 phé thủ (defend)... Rồi nào là sảnh 3 đao; rồi cù lủ dách phé; rồi thùng tàng tàng hoặc cù lủ hoặc sảnh tàng tàng nghĩa là ngoài cù lủ, thùng, sảnh ở chi dưới cùng ra thì 2 chi còn lại chỉ là tài thôi (dĩ nhiên con lớn nhất trong 8 con bài đó phải nằm ở chi giữa, nếu không sẽ lủng)... Rồi nào là 5 bánh xe (5 phé), thú phé thủ (4 cặp, chia ra 2 cặp ở mỗi chi dưới và giữa - nhớ đừng để thủng, còn chi trên cùng là tài); thú phé dương (2 cặp ở chi dưới, cặp lớn trong 2 cặp còn lại ở chi giữa và cặp còn lại ở trên cùng - để không thủng)... 3 phé bắn (3 cặp chia ra 3 chi), 3 phé thủ (2 cặp ở chi dưới cùng, cặp còn lại ở chi giữa)... Còn nhiều nữa mà khi chơi rồi các bạn sẽ tự học biết...
b. Mậu binh.

Nào, hãy nói đến mậu binh (ăn không cần binh)... Mậu binh gồm có những loại sau:
ØMậu binh rồng cuốn là sảnh từ 2 đến ách, mỗi số (index) có một con...
ØMậu binh "thùng phá sảnh" (straight flush) là có 5 con bài vừa là thùng vừa là sảnh (một sequence cùng suit, ví dụ như 8, 9, 10, J, Q cùng nước nước (suit) chuồn)...
Hình dưới:Mậu binh "lục phé bôn" (6 đôi, six pairs)...
ØMậu binh 3 cái sảnh (nhớ sảnh dưới cùng phải lớn hơn sảnh giữa, còn sảnh trên cùng không cần tính đến sự lớn nhỏ vì chỉ có 3 lá)...
ØMậu binh 3 cái thùng (thùng dưới lớn hơn thùng giữa)...
Đối với các trường hợp mậu binh, có thể tính thắng luôn 3 chi.
a. Thời gian xếp bài.

Thời gian xếp bài sau khi chia bài xong: 90 giây
Thời gian đo bài: 30 giây
Khi đo bài lật hết cả 3 chi để đo
b. Option khi tạo phòng.

Cho chọn 1 trong 2 option khi tạo phòng:
•Các nhà lần lượt đo bài đối kháng với nhau
•Chỉ đo với nhà cái, không đo với 2 nhà còn lại. Trong trường hợp này, quy định thêm mỗi nhà có thể làm cái trong bao nhiêu ván (để xuất 1 – 2 ván)
Ngoài ra có thể là cho thêm 1 option khi tạo phòng với cách tính chi khác:
•Mỗi quân A được tính thêm 1 chi, nhà nào có quân A sẽ được thắng thêm 1 chi cho mỗi quân A.
•Các trường hợp mậu binh như “thùng phá sảnh” hay “tứ quý” vẫn có thể binh tiếp
Cách tính:
+ Thùng phá sảnh: 5 chi
+ Tứ quý: 4 chi
+ 3 thùng hoặc 3 sảnh: tính từng chi và sẽ được tiền 1 chi nếu thắng
2. Hình ảnh game Mậu Binh.

a. Hỉnh ảnh phòng chờ.


Mậu Binh - Binh xập xám là 1 trò chơi mà trong đó cả kỹ thuật lẫn may mắn đều cần thiết như nhau.
Có rất nhiều cách sắp xếp các lá bài, không có con đường nào được coi là tối ưu cả. Cho nên, hãy tự tin với cách của chính mình!

Nhân tiện tặng anh em bài thơ về mậu binh :

Tình ca Mậu Binh
Yêu em yêu cả con cơ
Lật con xì bích lòng anh thấy buồn
Phát tài thì trúng xì chuồn
Bao nhiêu tiền bạc của sòng anh tuôn

Sảnh thùng anh để qua luôn
Gặp tên cù lủ anh thương hết mình
Lúc này đừng nói chuyện tình
Bao nhiêu kỹ niệm của mình theo cơ

Ngày xưa em sống bơ vơ
Lang thang sòng bạc em mơ kiếm tiền
Thương em cốt cách chơi hiền
Tàn sòng thì cả bạc tiền cúng luôn


Thua thì em phải đi buôn
Gặp anh em gạ yêu đương giải buồn
Biết anh số lật con chuồn
Cho nên em chọn là nguồn nước tiên

Lật rô anh phải hết tiền
Ngồi bên em thật phát điên trong lòng
Nên em quyết định đổi chồng
Xa anh em nhảy vào lòng xì cơ