anh chị nào biết về công nghệ khoan sâu giúp em với. Em đang làm bài tập dài về phần điểu khiển logic, cụ thể là công nghệ khoan sâu, nhưng hầu như chưa biết ít gì về công nghệ này. Mong anh chị giúp em. Thanks