ai có tài liệu về vi ba số SDH cho mình với .liên hệ qua gmail minh nhé:
hoangcambg@gmail.com