Gameshow software:

TrieuPhu - NKD 1.0
(Millionaire - NKD 1.0)


  • Tất cả những gì bạn cần là: 1 Máy tính + Phần mềm này + Máy chiếu (nên có nếu tổ chức cho nhiều người) + Microsoft Office 2003.
  • Bạn có thể nhập câu hỏi theo ý mình.
Với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh giống như thật, sẽ tạo ra cả giác "Máu lửa" giống Game-show thật trên TV. Phần mềm phù hợp với tất cả các hoạt động tập thể: Trong câu lạc bộ, trường, lớp, tổ dân phố, gia đình, ..... Phần mềm đã được ứng dụng vào một số CLB tiếng Anh, công ty Viettel, Hội trại, tổ dân phố ở Đà Nẵng và thu hút, gây ấn tượng cho nhiều người tham gia.
Hiện có 2 phiên bản tiếng Anh (Millionaire NKD 1.0) và tiếng Việt (TrieuPhu NKD 1.0)

Click để download phiên bản bạn muốn: