Nó mạnh kinh hồn thật , chắc cả server mới bem nổi