Tình hình là sắp thi đến nơi rồi mà tôi thiếu đề thi để làm thử quá?Ai có thì up lên nhé.Có lời giải thì càng ok