Gần đây mình mới biết được về game đế chế online nó rất giống với mấy web game như linh vương,Traival...
http://www.deche.vn/?recruit=1H25129
Mọi người vào web này xem thử.