User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cài Đặt Từ Điển Bằng Bảng Băm..>!<

 1. #1
  svBK's Newbie Avatar của kenichifc
  Tham gia ngày
  Sep 2008
  Bài gửi
  1

  Icon14 Cài Đặt Từ Điển Bằng Bảng Băm..>!<

  Mình có một đoạn Code như thế này viết bằng C#.Đang làm từ điển bị lỗi phần cập nhật.Bạn nào giúp mình được không.Mình đang cần sửa gấp.Từ điển vẫn còn đơn giản lắm Bạn nào biết nhiều về phần này có thể hoàn thiện hơn.Xây dựng thêm 1 số tính năng như:
  ---Xem toàn bộ từ điển,Tra tử điển theo từ đầu tiên
  ---Xóa 1 từ hay toàn bộ từ điển.

  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #define M 26 // so Buckets
  // dinh nghia cau truc tu dien
  typedef struct TuDien
  {
    char tu[12];
    char nghia[100];
  };
  // dinh nghia cau truc nut cua buckets
  typedef struct node
  {
    TuDien key;
    struct node *next;
  } Nodetype;
  //dinh nghia nut con tro kieu Nodetype
  typedef Nodetype *Nodeptr;
  //mang con tro Bucket gom M bucket
  Nodeptr Bucket[M];
  //hàm này de? kho?i tao ba?ng ba(m
  void Initialize()
  {
    for(int i=0;i<M;i++)
      Bucket[i]=NULL;
  }
  //hàm ba(m
  int HashFunc(char c)
  {
    if (c>=97) c=c-32;
    return (c%65);
  }
  //hàm này de? tao nút có chia khóa k,tra? ve` kieu con tro? Nodeptr
  Nodeptr MakeNode(TuDien k)
  {
    Nodeptr p;
    p=(Nodeptr) malloc(sizeof(Nodetype));
    p->key=k;
    p->next=NULL;
    return p;
  }
  // hàm này dùng de? chèn tu vào Bucket, sau dó sa'p xe'p theo thu tu ta(ng
  void InsertListOrder(Nodeptr &Head,Nodeptr G)
  {
    Nodeptr P, Q;
    P = Head;
    while (P != NULL)
    {
      if (strcmp(P->key.tu,G->key.tu)>0) break;
      Q = P;
      P = Q->next;
    }
    if (P == Head)
    {
      G->next = Head;
      Head = G;
    }
    else
    {
      G->next = Q->next;
      Q->next = G;
    }
  }
  
  //hàm này dùng de? chèn khóa k vào Bucket thu' b
  void Place(int b,TuDien k)
  {
    Nodeptr p,t;
    p=Bucket[b];
    t=MakeNode(k);
    if (p==NULL) Bucket[b]=t;
    else InsertListOrder(Bucket[b],t);
  }
  //hàm này dùng de? chèn khóa k vào bang ba(m
  void Insert(TuDien k)
  {
    int b=HashFunc(k.tu[0]);
    Place(b,k);
  }
  //duyet Bucket
  void TraverseBucket(int b)
  {
    Nodeptr p;
    p=Bucket[b];
    while (p!=NULL)
    {
      printf("%3s,",p->key.tu);
      p=p->next;
    }
  }
  //duyet toàn bo bang bam
  void Traverse()
  {
    for(int b=0;b<M;b++)
    {
      printf("\nBucket[%d]:",b);
      TraverseBucket(b);
    }
  }
  //hàm này dùng de tra nghia cua 1 tu trong tu dien
  void TraNghia(char *s)
  {
    int b=HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p = Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
      p=p->next;
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    else
      printf("\n\nNghia cua tu \"%s\":%s",s,p->key.nghia);
  }
  //hàm này dùng de cap nhat nghia cho 1 tu
  void CapNhatTu(char *s,char *s1)
  {
    fflush(stdin);
    int b= HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p=Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
      p=p->next;
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    else
    {
      strcat(p->key.nghia,",");
      strcat(p->key.nghia,s1);
    }
  }
  void Pop(Nodeptr &p)   // lay phan tu dau xau
  {
    TuDien k;
    Nodeptr q;
    q=p;
    p=p->next;
    q->next=NULL;
    k=q->key;
    free(q);
  }
  void DelAfter(Nodeptr &q)  //xoa nut sau q
  {
    Nodeptr p;
    p=q->next;
    q->next=p->next;
    p->next=NULL;
    free(p);
  }
  //xóa 1 tu trong tu dien
  void XoaTu(char *s)
  {
    int b=HashFunc(s[0]);
    Nodeptr p,q;
    p=Bucket[b];
    while (p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
    {
      q=p;
      p=p->next;
    }
    if (p==NULL) printf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
    if (p==Bucket[b]) Pop(Bucket[b]);
    else DelAfter(q);
  }
  //menu cua chuong trình
  void MENU()
  {
    printf("\n\n\t\t\t\tTU DIEN ANH-VIET");
    printf("\n\nCac chuc nang chinh cua tu dien:");
    printf("\n\n1.Them tu moi vao tu dien");
    printf("\n\n2.Xoa mot tu khoi tu dien");
    printf("\n\n3.Cap nhat tu");
    printf("\n\n4.Tra nghia cua tu");
    printf("\n\n0.Thoat khoi tu dien");
    printf("\n\nBan chon chuc nang nao:");
  }
  int main()
  {
    char *s,*s1;
    TuDien td;
    int choice;
    Initialize();
    do
    {
      MENU();
      scanf("%d",&choice);
      switch(choice)
      {
        case 1:
          //clrscr();
          printf("THEM TU MOI VAO TU DIEN");
          printf("\n\nNhap tu can them:");fflush(stdin);
          gets(td.tu);
          printf("\n\nNhap nghia cua tu \"%s\":",td.tu);
          fflush(stdin);
          gets(td.nghia);
          Insert(td);
          break;
        case 2:
          //clrscr();
          printf("\n\nNhap tu can xoa:");fflush(stdin);
          gets(s);
          XoaTu(s);
          break;
        case 3:
         // clrscr();
          printf("CAP NHAT NGHIA CUA TU");
          printf("\n\nNhap tu can cap nhat:");
          gets(s);
          printf("\n\nNhap nghia cap nhat cua \"%s\":");
          fflush(stdin);
          gets(s1);
          CapNhatTu(s,s1);
          break;
        case 4:
         // clrscr();
          printf("TRA NGHIA CUA TU");
          printf("\n\nNhap tu can tra nghia:");fflush(stdin);
          gets(s);
          TraNghia(s);
          break;
      }
    } while (choice!=0);
    return 0;
  }
  Lần sửa cuối bởi kenichifc; 06-05-2009 lúc 08:26 PM Lý do: Chưa có thẻ Code

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube