Cách đặt password cho thư mục thì đã có nhiều bài viết được trình bày, tuy nhiên có thể những cách đó quá rườm rà hoặc không đủ độ an toàn cao để bảo vệ tài liệu. Tôi xin trình bày một cách thức bảo vệ thư mục mới bằng ký tự Ascii, có thể tiết kiệm được thời gian và tăng độ bảo mật cho tài liệu.Thư mục Ascii chỉ có ở windows 98, và rất nhiều người không biết đến thư mục này cũng như cách thức sử dụng để "phù phép" sao cho người ngoài không thể mở được tài liệu trừ chủ nhân của nó.OK, ví dụ bạn có một thư mục tên là "doc" ở ổ C: C:/>doc, và bạn muốn đặt password cho thư mục này. Cách làm như sau:Vào dos và gõ:C:\> ren doc vn_ml

Dòng lệnh trên có nghĩa là đổi tên folder 'doc' thành folder 'vn_ml' (Tất nhiên, tên folder thì bạn chọn tên nào là tùy bạn. Chọn cái tên ngắn ngắn ấy&#33. Chú ý dấu '_' ở giữa 'vn' và 'ml'. Đó chính là ký tự acii bằng cách nhấn Alt+200. Ở đây '200' chính là password cho folder đó. Bạn có thể gõ bất kỳ ký tự đặc biệt nào thay cho '_' bằng cách dùng Alt+ giá trị từ 128 đến 255. Ok, bạn thoát ra khỏi dos và thử mở thư mục 'vn_ml' xem nào. Bạn sẽ gặp một thông báo to đùng của Windows là folder này không tồn tại ! Thậm chí Windows còn không cho phép bạn Rename hoặc Delete nó nữa kìa!Để có thể mở lại folder này, bạn vào lại dos và gõ:c:\>ren vn_ml docBạn phải nhớ số mà bạn đã gõ trước đó (ví dụ ở trên là Alt+200) cho dấu “_”. Nếu bạn gõ sai, nó sẽ không thể hồi phục lại folder cho bạn.Chú ý: Thư mục ascii chỉ hoạt động với vài giá trị ascii đã định sẵn.

* (Để cho nhanh khi vào môi trường DOS, từ môi trường Windows, bạn nhấn phím Cửa sổ + R (chạy Run), sau đó gõ lệnh command.com rồi Enter. Một cửa sổ DOS sẽ hiện ra cho bạn thực hiện lệnh).

Để tham khảo về các ký tự mã ASCII các bạn vào địa chỉ sau:

http://asciitable.com/