Game thủ có thể nhận tài khoản FlyFF tại các trang web
http://gamek.channelvn.net/200905041...g-quoc-bay.chn
http://news.game4v.vn/index.php/Viet...chinh-thuc.g4v
http://game.gate.vn/NewsDetail.aspx?ID=1009322#