Chào tất cả mọi người.
Em có một người nhờ tìm giúp các đề thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng mà giờ em chẳng biết tìm ở đâu.
Em lập topic này mong mọi người ai có giúp đỡ em với...