Chưa có thông tin chính thức từ NPH nhưng theo các nguồn tin đáng tin cậy thì 27/5 sẽ down server và đến tháng 6 phiên bản map 100 " Lăng Tần Thủy Hoàng " sẽ mở cửa cháo đón các game thủ