CLBhỗ trợ sinh viên ĐHBKHN cần tuyển gấp 100-150 người đi phát hoa trong ngày 10/5(ngày của mẹ),yêu cầu phải có xe máy&di động.Khi tham gia bạn sẽ đc 5k/1 chố phát hoa, đc tập huấn trước, đc hỗ trợ tiền xăng, chia vung để phát, làm tốt sẽ có thưởng.những ai có nhu cầu đăng ký xin gửi email theo mẫu sau vào địa chỉ:klein.vn@gmail.com
1.họ tên
2.số di động(bắt buộc fải có)
3.số CMT
4.shsv(nếu là sinh viên BK)
5.địa chỉ
6.ngày tháng năm sinh
các bạn send giúp mình