Về tập lệnh và thanh ghi của chip intel thì dễ tìm nhất là loại 8086/8088.

Nhưng ông thầy em yêu cầu tìm hiểu về kiến trúc tập lệnh và thanh ghi với Pentium I,II, III, IV, Core 2 Duo cơ. Lại thêm yêu cầu hỏi: "Người sử dụng có thể truy cập vào tập thanh ghi nào? Nhiệm vụ mỗi thanh ghi? Thanh ghi nào lập trình được?" Hic, mấy cái này khó tìm quá các huynh đệ ơi.

Trên mạng có những bài viết dài về bên trong Pentium, nhưng em chỉ thấy nói về bus, cache, tốc độ...của nó thôi, còn tập lệnh của nó thì chỉ nói sơ sơ qua là có thêm bao nhiêu tập lệnh mới chứ ko nói tới đó là lệnh j chức năng ra sao.

Rồi em lần mò vào trang chủ Intel lục lọi ngang dọc ở đó, load về bao nhiêu tài liệu mà chẳng thấy cái nào nói đến cái em cần cả. Hay tại em mắt cận nặng quá ko thấy cái cần tìm nhỉ? Có cao thủ nào đi qua giúp mình với. Đa tạ nhiều! Mong tin!