1. Ưu nhược điểm của bánh răng thẳng so với bánh răng nghiêng?
2. Tại sao bánh răng trụ thường lấy bề rộng bánh răng nhỏ lớn hơn bề rộng bánh răng lớn? Còn bánh răng côn lấy bề rộng hai bánh như nhau?Bôi trơn ổ lăn như thế nào?
3. Thế nào là tính thống nhất hóa trong thiết kế?
4. Ưu nhược điểm của bộ truyền đai và truyền xích?
5. Kiểu lắp ráp bánh răng với trục ntn?
6. Lắp ráp ổ lăn như thế nào?
7. Trình tự lắp ráp hộp giảm tốc?
8. Vị trí lắp ráp chốt định vị ntn? Tai sao như vậy?
9. Ưu nhược điểm của các loại hộp giảm tốc? khi nào dùng hộp giảm tốc mà bạn đang thiết kế?
10. Cơ sở xác định mức dầu thấp nhất và cao nhất để bôi trơn trong hộp giảm tốc?
11. Tiêu chuẩn thiết kế trong bài là TCVN hay thế nào?
12. Các dạng hỏng của bánh răng và cách khắc phục?
13. Khi nào chế tạo bánh răng liền trục? Khác biệt so với bánh răng không liền trục như thế nào?
14. Cách điêu chỉnh ăn khớp trong hộp giảm tốc?
15. Trình bày cách kiểm tra bôi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh răng hai cấp? Các biện pháp xử lý khi các điều kiện trên không thoả mãn?
16. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động?
17. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi của trục? Từ đó nêu ra các biện pháp nâng cao sức bền mỏi?
18. Tại sao các rãnh then trên cùng một trục lại bố trí trên cùng một đường sinh? Nếu phải dùng hai đến ba then trên một tiết diện trục thì then đó được bố trí như thế nào?
19. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh?
Còn một số câu hỏi nữa các bạn tâm huyết post lên cho anh em nhe!