Hiện giờ mình đang muốn học catia, tự mò mẫm có vẻ lâu nên muốn 1 pro giúp đỡ!
Bù lại, mình sẽ dạy cho "bạn cùng tiến" tiếng Nhật! Trong giới hạn nikyu đổ lại!
Không gấp gáp về mặt thời gian, việc học hành là nghiêm túc!
Yên tâm về khoản tiếng Nhật, có gì các bạn có thể thỏa thuận với mình qua nick yahoo: tdhlcf
Thanks!