có bác nào học TDH còn cái đồ án DTCS "thiết kế nguồn DC-AC một pha ra,có khâu trung gian tần số cao" ko cho em để em tham khảo cái