bài tập lớn vi xu ly:co bac nao co de tai:hệ thống chuông báo động dùng 8051 ko?, share minh voi,