Có mem nào biết cách tính điểm trung bình và cách tính diểm tốt nghiệp không?
Cho mình biết cả hệ số tính điểm các kì nữa nhé!
Mình đang học k51.
Thanks!