Em muốn biết thêm về các tiền bối của BKHN chúng ta . Do đó nếu ai biết các anh chị nào thủ khoa thì post giùm em điểm và niên học của họ lên giúp em ( tất nhiên càng những năm gần đây càng tốt )