Mình mượn máy ảnh rồi tự quay (lâu rồi) nên chẳng nét và tiếng chẳng rõ lắm
Thôi thì chịu khó nghe vậy

Tuổi Hồng thơ ngây (Quay trong KTX BK )
Đồ đạc bừa bộn, các bạn thông cảm
<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=8798400431523932488&hl=en&f s=true" style="width:400px;height26px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>

Đây là way ở phòng trọ đứa bạn (Sẵn đàn )
Ban ngày nên ồn

<embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5282861308100945721&hl=en&fs=true" style="width:400px;height26px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>

Ở mấy năm BK mà chỉ biết óanh mỗi bài này nên chẳng có gì thắc mắc khi đi đâu cũng chỉ có thế