Tình hình là em đang học lớp CDT3_k50,em được phân làm đồ án tốt nghiệp ở bộ môn máy ma sát(năm sau)Em muốn hỏi các a chị khóa trên là thầy hay cô giáo nào hướng dẫn tốt nhất,và bây giờ em có thể xin hướng dẫn trước đc ko??? cảm ơn các a chị nhiều ạ