em có bài tập lớn thiết kế mạch thủy lực cho máy ép cỡ 1000 tấn,hành trình 500mm mà chưa biết làm thế nào,mọi người chỉ dẫn giùm và cho em tài liệu nếu có.thanks u very much!!!!!