Các anh ơi giúp em với!
Em đang phải làm 2 bài tập lớn về " Chế tạo phôi hàn" và "Gá lắp kết cấu" mà giờ em chưa có tài liệu chuyên môn để làm.
Các anh có thể giúp và xan sẻ cho em nguồn tài liệu được không?
Em cảm ơn nhiều!