Bác nào có tài liệu tiểu luận tư tưởng hồ chí minh giúp em với.đề tài là nghiên cứu điều kiện lịch sử xã hội ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng hồ chí minh.em tìm trên mạng thấy ít thông tin quá,mà cô giáo bắt làm từ 8-12trang,hic.thanks các bác!