Em là sv Cdt-k52.vẫn đang học đại cương.bọn em fai làm bài tập lớn môn Nguyên lý Máy về:máy bào ngang-Kiểu 3.Em chẳng bít làm.HuHu.Em ra hàng foto nhưng ko có.có anh(chị) nào có tài liệu fan này cho em xin về tham khảo với dc ko ạh!