các bác có ai co quyển sách này thì post lên cho em biết nha.hôm trước em đọc thấy hay quá mà không có tiền để mua.thanks!