Mình ở bên Kĩ thuật năng lượng, nay đang muốn tìm hiểu về bên môi trường để mở rộng hiểu biết và tăng thêm tính cơ động cho việc chọn đầu ra sau đại học.

Các bạn bên đây làm ơn chỉ giúp mình nên tham khảo các sách nào, vì mình không biết giáo trình các bạn học tên chi.
Nếu có thể cho mình xin thêm link down ebook mấy cuốn giáo trình đó thì tuyệt quá
Cụ thể là những môn chuyên ngành như : QT cơ bản công nghệ môi trường, TĐH và DC đo chất lượng môi trường, KT kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn, Đánh giá tác động môi trường và rủi ro, Độc học môi trường, KT xử lý nước thải, KT xử lý nước cấp, Quản lý chất thải rắn, Mô hình hóa trong quản lý môi trường, Nguyên lý sản xuất sạch hơn,...
Các bạn làm ơn chỉ giáo gấp gấp nha, thời gian này chưa phải học căng lắm nên mình muốn tìm gấp tranh thủ đọc sớm - biết nhiều hơn tí
Cảm ơn trước nha, đa tạ đa tạ